MŠ Včelička
MŠ VčeličkaŠkvorec

MŠ Včelička, Škvorec

Stará školka 224 283 977
Nová školka 604 332 813

 

Kritéria přijetí

KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKVOREC

 Ředitelka Mateřské školy Škvorec, Čs. Armády 156, 250 83 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií:

 1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádových oblastí Škvorec, Třebohostice-trvalé bydliště dítěte
 2. děti s povoleným odkladem školní docházky ze spádových oblastí Škvorec, Třebohostice-trvalý pobyt dítěte
 3. děti dle věku ze spádových oblastí Škvorec, Třebohostice-trvalý pobyt dítěte

Ředitelka Mateřské školy ve Škvorci bude zjišťovat z matriky na Obecním úřadě také trvalý pobyt žadatele. Pokud zjistí takzvanou účelovost přihlášení, tedy dítě bude přihlášené s trvalým pobytem ve Škvorci a rodiče budou mít trvalý pobyt v jiné obci, předá tuto skutečnost příslušným orgánům k šetření.

O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí. Přijímání dětí se řídí kritérii pro přijetí dítěte do MŠ Škvorec.

Každému žadateli bude přiděleno pořadové číslo, pod kterým bude moci na internetových stránkách najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ. Jmenný seznam bude vyvěšen na nástěnce Mateřské školy do 30 dnů od konání zápisu.

Zápis dětí na školní rok 2024/2025 je stanoven na 2.5.2024 ve čtvrtek od 15 do 17.30 hodin v budově MŠ Čs. Armády 156 (stará budova MŠ), k zápisu je nutné mít sebou:

 • vyplněnou přihlášku dítěte do MŠ 1.a 2.strana,
 • druhou stranu přihlášky potvrzenou od pediatra
 •  rodný list dítěte (ke kontrole rodného číla)
 • občanský průkaz žadatele (ověření bydliště žadatele)

Seznam přijatých i nepřijatých žadatelů bude vyvěšen pod pořadovými čísly na internetových stránkách  www.skolka-skvorec.cz v pátek 24.5.2024.

Přihlášky se podávají na volná místa ve třídách MŠ Tyršova, MŠ Čs. Armády i lesní třídy MŠ. Pokud rodič upřednostňuje lesní MŠ, je nutné tuto skutečnost u zápisu sdělit. O umístění dítěte v budovách rozhoduje ředitelka, která přihlédne k místu bydliště dítěte a jeho věku.

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ŠKVOREC

 • Zápis dětí do MŠ Škvorec na školní rok 2024/2025 proběhne 2.května 2024 ve čtvrtek od 15 do 17.30 hodin v budově MŠ Čs. Armády 156
 • K zápisu do MŠ Škvorec se mohou přihlásit děti v zastoupení svých zákonných zástupců. Přednostní přijetí mají podle zákona č. 178/2016 Sb. děti, které k 31. 8. v roce zápisu dosáhnou věku 5 let – povinnost předškolního vzdělávání.
 • podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se  podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (s výjimkou dětí, které mají předškolní vzdělávání povinné, zde se potvrzení o povinném očkování dle zákona nevyžaduje)
 • Do MŠ Škvorec budou přijímány děti dle platných kritérií. Pokud se přijmou děti mladší 3 let věku, musí toto dítě splňovat tyto předpoklady:
 1. Dítě se umí najíst lžící (nemusí umět krájet jídlo, ale dávat si sám jednotlivé porce do úst)
 2. Dítě nesmí být plenováno a musí umět používat malé dětské záchodky, nikoli nočník
 3. Dítě musí umět pít z hrnku (nepoužívat lahev s dudlíkem ani savičkou)
 4. Dítě by se mělo umět obléci s dopomocí (nemusí ovládat zapínání zipu, knoflíků, šňůrek)
 5. Dítě by mělo být zvyklé chodit samo (nejezdit v kočáře-vycházky a výlety v MŠ)
 • Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání dítěte (v případě povinného předškolního vzdělávání), je povinen toto oznámit ústně ředitelce školy při zápisu dítěte do MŠ a nejpozději měsíc před začátkem školního roku toto učinit v písemné podobě.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • Pokud ředitelka Mateřské školy ve Škvorci zjistí tzv. účelové přihlášení dítěte k trvalému pobytu ve Škvorci či Třebohosticích z důvodu přihlášení do MŠ, může toto dítě kdykoli v průběhu roku vyloučit z docházky v MŠ Škvorec.

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

O školce

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září 1950 a současná kapacita umožňuje přijmout od 1.2.2018 již 90 dětí.
Naše školka se trošku rozrostla a na odloučeném pracovišti v ulici Tyršova 446 máme další dvě třídy pro 50 dětí celkem.
V ulici Tyršova 446 je přízemní budova- EKO školka, jejíž kapacita je 50 dětí. Je to patrová budova, je zde velká chodba, šatny pro děti, toalety s umývárnou, třída, herna, sklad na lůžkoviny, kabinety, kuchyňka a úklidová místnost. Děti mají k dispozici zahradu s prolézačkami.